Hovudside | Informasjon | Innkvartering | Tevlingar | Startlister | Resultat | Program | Presse | Kontakt
Resultat rett på mobilen


I år kan du få resultata sendt rett til mobiltelefonen så fort premieutdelingane er over. Meld deg på varslinga, så kjem dei tre fyrste i klassa du har bestilt som sms.

For å bli varsla om resultata i t.d LAUS A, sender du meldinga

VARSLE LAUS A

som SMS til 1963.

Når resultata er klare, kan du også søke i resultatlistene. For å finne ut korleis det gjell med Anne Hansen, sender du

LK ANNE HANSEN

som SMS til 1963.

Det kostar kr 3,- for kvar melding du mottek.

For spørsmål: Ring 91303303