Hovudside | Informasjon | Innkvartering | Tevlingar | Startlister | Resultat | Program | Presse | Kontakt
Busstilbod under Landskappleiken

Kjetils tur AS vil ha eit tilbod om busstransport under Landskappleiken i Seljord. Det vil gå buss kvar halvtime frå Dyrskuplassen via Granvin kulturhus, Seljord ferieland, Bjørge, Seljord camping og tilbake til Dyrskuplassen. Tilbodet blir frå torsdag t.o.m. laurdag.

Kjetils tur AS køyrer òg ruter til og frå Telnes, Garvik, Flatdal og Morgedal til busspris pr. pers dersom ein er meir enn 4 personar i følgje (under 4 personar er drosjetakst).